Monteringsanvisning portåpner.

Monteringsanvisning for Seip TM 70S garasjeportåpner.013
Brett ut portåpneren som bildet viser.

014
Sett sammen skinnene ved å skyve muffene over  skjøtene.


015 (1)
Skru fast 4 stk umbrakoskruer i hver skjøt.


028


Pappbitene må ikke fjernes før portåpneren er ferdig satt sammen.
Fjernes senere.

016 (1)

Løft opp porten fra gulver ca 50cm.
Legg vateret oppå øverste ledd, og sett av et punkt på veggen.
U braketten til portåneren heves ca 7 cm over det merkede punkt på veggen.017 (1)
U brakketen til portåpneren festes her.018

Skru på stor u brakett og oppheng til takfester, som bildet viser.
Legg merke til at pappbitene fortsatt ikke er fjernet fra
skinnen.
Nå kan  pappbitene fjernes.
Portåpneren henges nå opp i taket .019 (1)


Legg  en trebit på ca 1cm under på hver side av nederste portblad

025

Skru fast brakett på øverste portblad . Denne henger på
armen til portåpneren.


023

Løs opp skrue på rød kloss, og skyv denne inntil sort føringsvogn.
Skru den så fast igjen. Skruen må skrues godt fast, så den røde klossen ikke kan bevege seg. Dette gjøres når porten står nede.
Porten står nede på de to provisoriske trebitene som er under
nederste portblad.024


Ta opp porten for hånd, og løs opp skruen til rød kloss, og skyv
denne inn mot føringsvognen. Skru deretter denne fast. Skruen må skrues godt fast, så den røde klossen ikke kan bevege
seg.

027

Ta av deksel i bakkant på motorhuset.
Trykk på learnknappen i ca 3 sekunder til lampen foran begynner
å blinke.
Slipp knappen.
Trykk 1 sekund på samme learnknappen.
Slipp knappen.
Porten begynner å gå opp og ned av seg selv.
Vent til denne prosessen er ferdig.
Automatisk er nå porten veid, og registrert av portåpneren.027

Nå programmeres håndsenderen.

Hold learnknappen i motorhuset inne  i ca 3 sekunder til lampen foran begynner å blinke.
Slipp knappen.
Hold knappen på håndsenderen inne i ca 2 sekunder.
Slipp knappen.
Nå er senderen ferdig programmert, og portåpneren er ferdig til
bruk.

Fjern de to trebitene under porten.


026

Bilde av håndsenderen.Lykke til med ny portåpner levert av:

Brødrene Hillesund
Garasjeportfabrikk as.

Vi har 34 års erfaring med garasjeporter og portåpnere.