Garasjeportåpner :

Tyskprodusert garasjeportåpner -
Seip - TM 70 S


Kvalitetsportåpner produsert i Tyskland fra vår leverandør vi har benyttet oss av i 29 år, og er eneimportør av.
De fleste vi solgte for 29 år siden, benyttes fortsatt av våre fornøyde kunder.
Nye versjoner er utviklet av fabrikken i Tyskland. Den nyeste versjonen heter TM 80, og vises på bildet her.

Den kan benyttes til alle våre garasjeporter, fra de minste til doble porter, og med forlengersett opp til 300cm høye porter.

Den er ferdig sammensatt, og skal kun brettes ut . Kjede er ferdig justert fra fabrikk. Kun enkel koding av håndsenderen som følger med.Rullerende kode gjør den ekstra sikker mot at utenforstående kan åpne porten. Soft start og softstopp er standard. Møter den hindring, stopper den og returnerer .

 

 
TM_80
 • SnabbmonteringssytemD_007
 • Automatiskt kedjespænning
 • Kræver inget underhåll
 • Automatisk kraftmætning enligt EN 12453
 • Maskinerikontroll enligt EN 1244
 • CE-konform
 • Soft-start och soft-stopp
 • Mycket tystgåendeD_006
 • Robust kvalite

___________________________________________________________________________________

Specifikasjoner

 •  Inställning av belysingstiden från 10 sekunder til 5 minuter
 •  Automatisk belysning, 230 V / 40 W
 •  Inställbar soft-stopp-längd i rörelseriktning "STÄNGA"
 •  Blinkande förvarning, inställbar
 •  Radiostyrning 433 MHz AM, rullande kod för mer säkerhet
 •  Minimal viloströmförbrukning, endast 2,3 W
 •  Liten förpackningsstorlek, endast 120 cm
 •  Enkel installation och inställning
 •  Anslutning för ljusridå och kontakt för extra dörr som standard
 •  Externa radiomottagare kan anslutas utan problem
 •  Strömförsörjning 24 V för externa komponenter
 •  Högvärdig tryckbrytare (IP 44) som standard
 •  Rörelseomkastning om ett hinder registreras medan porten stangs
 •  Nöd-öppning som standard, antingen på porthandtaget eller via draglina
 •  Låg monteringshöjd (det krävs endast 35 mm mellan portens högsta punkt och taket)
___________________________________________________________________________________

 • Extra stor energibesparing
 •  Kräver inget som helst underhåll
 •  Mycket tystgående
 •  Robust kvalitet
 •  Kraftigt kedjesystem
 •  Soft-start och soft-stopp
 •  Automatisk kraftmätning
 •  Automatisk belysning
 •  Robust väggbrytare, nöd-upplåsning,

4-kanal-handsändare och anslutningsmöjiighet för extra säkerhetsanordningar som standard.

UKV-radiostyrning med 433 MHz


 
Tekniks data:
TM 70 S:
 
Maximal dragkraft (inställbar)
80kg (+/- 4%)
Kraftinställning
Automatisk
Motor
24 V DC, tystgående
Hastighet snabbgång
14 cm/sek.
Hastighet krypgång
8 cm/sek
Belysning
230 V AC, max. 40 watt
Belysningstid, inställbar
10 til 300 sekunder
Tilkopplingstid
80%
Viloströmförbrukning
2,3 watt
Strömförsörjning
190 - 250 V AC
Huvudtransformator
230 V AC, 24 V DC
Blinkande förvarning
Inställbar
Soft-stopp i rörelseriktning "Stänga"
Inställbar
Nettolängd
2.250 mm
Max. nettolängd med förlängning
2.750 mm
Total längd
3.200 mm
Höjd motorhuvud
80 mm
Längd motorhuvud
360 mm
Bredd motorhuvud
180 mm
Min. höjd över portöverstycket
35 mm
Vikt inkl. förpackning
20 kg

Les mer om tilbehør her!

 

------------------------------------

Garasjeportåpner type "Nice"
 

Beregnet for enkle porter.

 IMG_2723 - Kopi
Bildet viser garasjeportåpneren av type "Nice"