Monteringsanvisning garasjeport

Brødrene Hillesund Garasjeportfabrikk as

Spesialbeslag for lav overhøyde.
  18cm overhøyde.


097096


113Bildet viser leddene levert fra oss ferdig med påsatte endcaps.

  

114117Snu portbladet.

Bor , og skru fast bunnbraketten
med franske
skruer i nederste hjørne på
begge sider.119120Skru på sidehengsler gjennom
ferdige hull i endcapsene.
Ta av plast delen av sidehengslen.

Skru på midthengslen på midten av leddet.


122123


Sett på wire på bunnbraketten .
Splint monteres.
Før wire opp til sidehengsle og der puttes wiren foreløpig inn i sidehengsle for senere bruk

136125Sett bunnleddet inn i åpningen for å avsette avstanden til siden for hvor sideskinnene skal monteres.

Leddet må stå i vater.
Er gulvet skjevt, rettes leddet opp med en kile .

Viktig at leddet står 100% i vater


129133Mål fra enden av leddet, og 60mm ut, og sett av en strek .

Lodd opp en loddlinje her.

Det er utifra denne loddlinjen
sideskinnen skal festes etter.
Fra streken og innover mot leddet.
139138
Sideskinnene skrus fast med franske treskruer.

Både høyre sideskinne, og venstre sideskinne skrus fast nå .


140


Topp pakningen skrus opp.

142141

Brakett til fjærrør skrus på  toppen av sideskinnene .


Braketten skal ligge på utsiden av metallplaten på sideskinnen.
149144


Hekt på toppskinnene .

Metallplaten på toppskinnen skal ligge inntil metallplaten på sideskinnen, slik at braketten til fjærrøret kommer på utsiden.

Det er viktig at de blir liggende slik for at sammenføyningen blir riktig.143145


Skru sammen sideskinne,toppskinne og brakett til fjærrøret.

Skru sammen overgangen av skinnebuen mellom sideskinne og toppskinne.

Bind opp bakkkant av topp skinne provisorisk med et tau i bjelkelaget.147150


Monter oppheng i bakkant.
Bruk av lengde med perforert oppheng
Kutt i passende lengder med ei baufil eller vinkelsliper.

146148

Toppskinnen skal være i vater.
Mål diagonalen, sånn at avstanden mellom skinnene i forkant og avstanden mellom skinnene i bakkant er lik

VIKTIG !

Skru fast toppskinnene til de perforerte opphengene i bakkant som bildet viser .
152153


Legg fjærrøret på en benk og skru det sammen i sammenføynings moffen

Nå er fjærrøret klar til montering
033031

Tre på wiretrommler på fjærrøret.

Sort farge på trommel mot sort farge på fjær.
Dette er på høyre side sett innenifra

Rød farge på trommel mot rød farge på fjær.
Dette er på venstre side av fjærrøret sett innenifra .154160Tre fjærrøret inn i fjærrør brakettene .

Se at fjærrøret er i vater , og skru fast midtopphengene


162161
Sett inn nederste portblad i åpningen .
Leddet som har ferdigmontert bunnpakning påTre bunnleddet inn i sideskinnenne .

Husk å ha hjul i bunnbrakketten på hver side

Pass på at leddet er 100% i vater.

163164


Sett inn hjul og skru fast stillbar hengsle.

Pass på at der er grei slark mellom hjul og skinnebane

165167
Monter ledd nr to .
Smør inn pakning og topp av leddet med grønnsåpe, slik at det er lettere å få leddene sammen .

Pass på at endcapsene ikke har forskjøvet seg, og står helt nøyaktig. Må ikke stå opp over enden av leddet .

Skru fast sidehengsler og skru fast midt hengsle .

Monter alle leddene nå . Skru fast.
032031

Skru på toppbrakett med innsatt hjul i.
Press inn toppleddet , slik at det står
i lodd. Må ikke bikke innover.


082035Trekk opp wiren til over wiretrommelen.

Stikk wiren inn i hullet i wiretrommelen.


034037Vind opp wiren på trommelen, utenifra og innover på trommelen.
Pass på at wiren ligger greit på trommelen i sporene på denne, og ikke ligger over hverandre.
Wiren må være stram. !

Viktig.

Skru til umbrakoskruene på trommelen .
051

Kjenn at wiren på begge sider er stram, og kjennes like stram ut

Disse tingene er viktige.
054


Sett på en klemme på fjærrøret, slik at fjærrøret ikke kan vri seg.

040

Nå vrir en fjæren på høyre side (ikke på venstre side). Fjæren der tangen står, ca 3 omdreininger med hendene .

Skru til røde skruer på fjæren .059042

Skru til stopperne på høyre og på venstre fjær med umbrakoskruene. Sitter mot midtopphenget.044046Skru på fjærbrudd sikring.
Kjenn at den er på plass i sporet på fjærrøret.

Skru fast.

Dette gjøres på begge fjærene .

Ikke ta ut splinten ennå
Det gjøres senere .
048049


Fjærbrudd sikringen.

053
Gå til venstre fjær med rød strek på .
Stram opp fjæren med opptrekkerne i det antall omdreinger som er oppgitt fra fabrikk som passer til din portstørrelse.

Antall omdreininger er oppgitt på hvit merkelapp på fjær, se her for din port.
Tell antall streker, f. eks du har fått oppgitt 11 omdreininger på fjærene, så skal der være 11 røde streker på fjæren når du teller .

Vær forsiktig i denne prosessen . Der er krefter her.

Ta deg god tid og arbeid rolig.
Er det en stor port,, og mange omdreininger, kan du stramme til festeskruene, og ta deg en pause før du fortsetter.

Stram til festeskruene godt . Bolter med rød farge på .
054056

Gå til høyre fjær med grønn strek på
(Høyre side sett innenifra )

Løsn opp tangen, og fjern den.

Stram opp denne fjæren med likt antall omdreininger
som på den fjæren du allerede har strammet opp.


057Tell antall omdreinger med å telle antall streker, og at begge fjærene har likt antall omdreininger.
Kjenn med hendene , at wirene på hver side av porten kjennes like stramme ut.
VIKTIG !

085086


Ferdig oppstrammede fjærer.

058059


Press litt opp på armen til fjærbrudd sikringen for å ta ut denne splinten .
Du lirker den ut
Splinten er den det er festet en gul lapp på
060061
Viser arm på fjærbrudd sikring etter at splinten med gul lapp på er fjernet for godt.

096094

Ta opp porten manuelt, og se at den er lett å ta opp, og at ingenting skurrer opp i den.

Smør alle hjul og hengsler, samt skinnebuene med olje, 556 olje er å anbefale